Kubon & Sagner Media http://www.kubon-sagner.de?utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Kubon & Sagner Media Neuerscheinungen 'Slowenien' vom 22.05.2017 de-de Kubon & Sagner Mon, 22 May 2017 17:34:26 GMT http://www.kubon-sagner.de/fileadmin/images/logos/BiblionMedia.jpg Kubon & Sagner Media http://www.kubon-sagner.de?utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 New: Hudelja, Niko: Nemško-slovenski zgodovinski slovar. 2., razširjena in dopolnjena izd. postmaster@kubon-sagner.de (Hudelja, Niko) Slovar obsega ca. 40.000 gesel in podgesel. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=7630471&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=7630471&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 10 Sep 2016 09:20:00 GMT New: Morel, Alenka; Gorjanc, Vojko: Skupnostno tolmačenje: slovenščina v medkulturni komunikaciji. postmaster@kubon-sagner.de (Morel, Alenka; Gorjanc, Vojko) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=7630472&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=7630472&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 10 Sep 2016 09:20:00 GMT New: Zupan Sosič, Alojzija: Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. postmaster@kubon-sagner.de (Zupan Sosič, Alojzija) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=7630465&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=7630465&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 30 Jul 2016 09:20:00 GMT New: Acrocephalus: glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. (Online). Original work on all fields of ornithology, without any geographical limitation, is published in Acrocephalus. However, articles covering the south-eastern European and eastern Mediterranean regions are particularly encouraged. Review articles, original articles, points-of-view, specialist and scientific comments (Editorial, Forum), short communica... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03204E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03204E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Radiology and oncology. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03698E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03698E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Rezultati raziskovanj. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04007E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04007E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Folia biologica et geologica. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04123E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04123E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Geodetski vestnik. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04124E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04124E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Geologija: razprave in poročila. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04125E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04125E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Scripta manent: journal of the Slovene Association of LSP Teachers. (Online). Scripta Manent, the journal of the Slovene Association of LSP Teachers, is a peer-reviewed open access journal designed primarily as a resource for LSP teachers and researchers. It is committed to contributing to the professional development of its readers around the world by publishing manuscripts that strive to bridge theory and practice in the L... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04271E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04271E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta biologica Slovenica. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05121E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05121E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta geographica slovenica: geografski zbornik. (Online). Acta geographica Slovenica - Geografski zbornik welcomes articles from all geographers in Slovenia, South-Eastern and Central Europe, as well as articles from those in related fields whose scientific and research work can enrich the overall view of the geographical environment. Printversion: 7233382. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05122E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05122E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta Histriae. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05123E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05123E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Advances in business related scientific research journal. (Online). Advances in Business-Related Scientific Research Journal (ABSRJ) is an international journal, which publishes scientific papers on diverse topics on business and economics and business-related sciences research. The aim of the journal is to publish new, contemporary, and quality research, including conceptual and empirical research papers. Diverse ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05124E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05124E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Aktivno Prebivalstvo. Statistični Urad Republike Slovenije. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05125E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05125E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Anketa o porabi v gospodinjstvih. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05126E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05126E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Annales Kinesiologiae. (Online). The basic aim and the underlying editorial concept of the journal Annales Kinesiologiae is to publish articles that investigate kinesiologic issues and deepen the existing knowledge in order to provide results that will improve the quality of life. The mission of the journal is to promote the applicative nature of kinesiologic research and to enhan... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05127E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05127E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Annales. Series historia naturalis. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05128E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05128E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Anthropological notebooks. (Online). Anthropological Notebooks is the official journal of Slovenian Anthropological Society. It has been published under current title since 1995, while before it had been published under the Slovenian name Antropološki zvezki. The journal publishes manuscripts from the anthropological and related fields. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05129E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05129E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Arheoloski vestnik. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05131E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05131E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Arhivi: glasilo Arhivskega Društva in arhivov Slovenije. (Online). Revija ARHIVI je glasilo Arhivskega društva Slovenije in arhivov Slovenije ter obenem osrednja publikacija arhivske stroke v Sloveniji. V njej zasledimo strokovne članke in razprave s področja arhivistike, vede o virih in prispevke o strukturi in zgodovini uprave. Poleg obravnav metod arhivskega dela se v njej objavljajo tudi predpisi o arhivske... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05133E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05133E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Ars & Humanitas. (Online). Ars & Humanitas revija za umetnost in humanistiko je interdisciplinarno zasnovana revija, ki združuje področji umetnosti in humanistike in krepi dialog med različnimi teoretskimi orientacijami. Printversion: 7333622. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05134E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05134E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Asian Studies. (Online). The academic journal Asian Studies (until 2013 Asian and African Studies) has been published by the Department of Asian and African Studies, at the Faculty of Arts, University of Ljubljana (Slovenia) since 1997. It is a distinctive, interdisciplinary journal devoted to the study of Asian societies and cultures. Twice a year, it publishes thoroughly... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05135E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05135E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Ausstellungsarchiv International Centre of Graphic Arts. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05136E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05136E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Bilten za industrijsko lastnino. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05137E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05137E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Bojevnik. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05138E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05138E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Constitutional Court of the Republic of Slovenia. Annual Reports. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05140E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05140E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: DLib.si: digitalna knjižnica Slovenije. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05144E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05144E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Documenta praehistorica. (Online). Documenta Praehistorica is the only international journal to focus on interdisciplinary research based on Neolithic studies. The main strength of the journal is that it provides an opportunity for the publication of diverse approaches, theories and specific case studies, while maintaining a coherent editorial policy in addressing significant topics... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05145E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05145E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Družboslovne razprave. (Online). The journal Družboslovne razprave publishes double-blind peer reviewed articles in Slovenian and English languages in the fields of sociology, media studies, political science, cultural studies and other studies which are close to these fields. Additionally, it publishes book reviews, mostly of social science books published in Slovenian language.... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05146E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05146E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Dynamic relationships management journal. (Online). The Dynamic Relationships Management Journal is an international blind peer-reviewed quarterly publication of academics' and practitioners' research analyses and perspectives on relationships management and organizational themes and topics. Topics on interactions and relationships between members of social units/entities, that assure the existence,... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05147E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05147E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: E-PRESERVATION Science. (Online). Aims and scope: To publish high quality papers in materials research: review papers, original papers, short communications, but also announcements and news. Topics should be of interest in the field of preservation research and should include studies in stability, environmental studies and condition assessment of cultural heritage, and studies of m... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05148E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05148E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Ekonomsko ogledalo. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05149E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05149E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Endoskopska revija. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05150E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05150E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Etnolog. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05151E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05151E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Financial stability review. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05152E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05152E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Geografski vestnik. (Online). Printversion: 7530261. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05153E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05153E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Glasnik SED. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05154E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05154E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Hacquetia. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05155E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05155E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Hladnikia. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05156E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05156E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Illiesia: international journal of stonefly research. (Online). Illiesia, the International Journal of Stonefly Research, publishes papers dealing with any area of plecopteran research. The Journal is published on the World Wide Web and printed by Mississippi College, the Slovenian Museum of Natural History and Illinois Natural History Survey, and it is freely available to all individuals and institutions. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05157E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05157E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: International Journal of Management, Knowledge and Learning. (Online). The International Journal of Management, Knowledge and Learning aims to bring together the researchers and practitioners in business, education and other sectors to provide advanced knowledge in the areas of management, knowing and learning in organisations, education, business, social science, entrepreneurship, and innovation in businesses and oth... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05159E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05159E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Journal of international relations and development. (Online). Journal of international relations and development is an independent and internationally peer-reviewed journal in international relations and international political economy. It publishes articles on contemporary world politics and the global political economy from a variety of methodologies and approaches. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05162E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05162E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Kino! (Online). Kino! je nov časopis za film in filmsko. KINO! temelji na prepričanju, da film še zdaleč ni mrtev niti docela rojen, temveč se na novo poraja z vsako dobo, ki se prepoznava v njegovih videnjih. KINO! si prizadeva za razširjanje filmske kulture kot načina premagovanja zablod, ki film reducirajo na industrijski izdelek in gledalca na potrošni... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05163E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05163E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Knjižnica. (Online). Revija Knjižnica je znanstvena revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Izdajata jo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05164E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05164E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Letopis Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05165E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05165E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Lex localis. (Online). The focus of the journal is on the critical analysis of developments in local governance throughout the world. Lex localis - Journal of Local Self-Government provides a unique forum for the consideration of all issues related to sub-national levels of government. The journal publishes articles which contribute to the better understanding and practi... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05166E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05166E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Loški razgledi. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05167E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05167E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Management. (Online). The journal Management is intended for managers, researchers, students and scholars, who develop skills and put into practice knowledge on organisation management. The journal Management integrates practitioners', behavioural and legal aspects of management. It is dedicated to publishing articles on activities and issues within organisations, their... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05168E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05168E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Managing global transitions. (Online). Transition is the widely accepted term for the thorough going political, institutional, organizational, social, and technological changes and innovations as well as economy-wide and sector changes in societies, countries and businesses to establish and enhance a sustainable economic environment. The aim of this journal is to publish research articl... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05169E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05169E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Manifesta journal: around curatorial practice. (Online). Every two months, a curator or writer is invited to share his or her in-progress research in the form of a blog: reflections on, assessments of, and reactions to a specific subject. The online residency is an extension of how the editorial team wishes to reflect upon current practices of reading, researching, publishing and curating that have been ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05170E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05170E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Manifesta journal: journal of contemporary curatorship. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05171E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05171E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Uprava. Mednarodna revija za javno upravo. (Online). The International Public Administration Review is a scientific journal, intended for Slovene and foreign readers with the purpose of: informing the scientific and professional public about theoretical as well as practical questions and solutions in the field of public administration, discussing problems related to administrative, legal, economic, o... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05172E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05172E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Monitor ISH. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05173E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05173E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Natura Sloveniae: revija za terensko biologijo. (Online). Natura Sloveniae publishes original papers based on fieldwork from the sphere of biology and/or contributes to the knowledge of the natural history of Central and Southeast Europe. The journal has successfully filled the gap in scientific literature from the sphere of biodiversity in Slovenia and has in no less than few years become a central Slove... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05176E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05176E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Primerjalna književnost. (Online). Primerjalna književnost (Comparative Literature) (1978-) publishes scholarly articles from the fields of comparative literature, literary theory, literary methodology, literary aesthetics and other fields which are interested on literature and its contexts. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05179E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05179E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Revija za geografijo. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05180E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05180E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Science of gymnastics journal. (Online). Science of Gymnastics Journal (ScGYM) is an international journal that will provide a wide range of of scientific information specific to gymnastics. The journal will publish both empirical and theoretical contributions related to gymnastics from the natural, social and human sciences. It is aimed at enhancing gymnastics knowledge (theoretical and ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05181E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05181E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Slavia Centralis. (Online). Founded in 2008 by a consortium of one American and four Central European universities at the initiative of a group of Slavists, the journal Slavia Centralis intends to publish works of interest to Slavic studies representing original research in Slavic linguistics and literary scholarship and particularly encourages interdisciplinary approaches. T... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05182E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05182E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Slovenski jezik. (Online). Printversion: 7132706. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05183E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05183E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Statistični letopis Republike Slovenije. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05184E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05184E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Statopis: statistični pregled Slovenije ... (Online). Publikaciji Statistični letopis Republike Slovenije in Slovenija v številkah smo zadnjič izdali v letu 2013; od leta 2014 dalje ju nadomešča nova publikacija Statopis. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05185E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05185E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Urbani izziv. (Online). Urbani izziv is intended for the dissemination of new knowledge and discussion of contemporary spatial planning issues. It is the most comprehensive journal in Central and Eastern Europe in the field of spatial planning. Each issue contains contributions on various spatial themes addressed from various fields and disciplines (e.g., geography, archi... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05188E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05188E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Varstvo narave: revija za teorijo in prakso ohranjanja narave. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05189E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05189E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Varstvoslovje. (Online). Journal of criminal justice and security. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05190E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05190E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Zbornik Biotehniske Fakultete Univerze v Ljubljani. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05191E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05191E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Zdravniški vestnik: glasilo Slovenskega Zdravniškega Društva. (Online). Slovenian Medical Journal is the professional journal of Slovene medicine, and is published by the Slovenian Medical Association. As the only national journal of medicine, it is intended to perform the following tasks: satisfying the professional needs of Slovene medicine, publishing professional and research contributions by Slovene physicians and... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05192E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05192E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Revija za kriminalistiko in kriminologijo. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90279E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90279E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Jezik in slovstvo. (Online). Jezik in slovstvo je slovenistična revija, ki že od leta 1955 izpolnjuje svoj temeljni program: ponujati razprave in zapise o slovenskem jeziku in literaturi ter s tem povezani pedagoški teoriji in praksi. Članki morajo zadostovati visokim strokovnim kriterijem, za kar skrbi recenzentski postopek, hkrati pa si v uredništvu prizadevamo, da bi b... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90390E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90390E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90401E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90401E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta chimica Slovenica. (Online). Acta Chimica Slovenica (ACSi) provides a forum for the publication of original and significant work in the chemical and closely related areas of research. In the appendix, the journal publishes book reviews, industrial achievements, announcements, and Society news. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90435E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90435E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: The public - Javnost. (Online). Javnost-The Public publishes original research papers on all aspects of publicness with strong theoretical foundations. The research presented must transcend the limits of single case studies. Nevertheless, both empirical and theoretical studies are accepted if they offer insights into issues related to the public sphere theories and debates, such ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90535E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90535E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Strojniški vestnik. (Online). Journal of mechanical engineering. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90568E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90568E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Sodobnost: revija za književnost in kulturo. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90848E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90848E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Geografski obzornik. (Online). Časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. Newspaper for geographical teaching and education. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90869E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90869E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Slovenian veterinary research. (Online). Slovenian Veterinary Research ( ISSN 1580-4003) publishes original articles, which report the results of original research in most areas of biomedicine. The journal also publishes review articles dealing with rapidly developing areas of biomedicine or which update understanding of classical fields of biomedicine, as well as case reports, shorter sc... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90904E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90904E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Ventil: revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90917E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z90917E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Farmacevtski vestnik: strokovno glasilo slovenske farmacije. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91163E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91163E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Image, analysis & stereology: official journal of the International Society for Stereology. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91288E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91288E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Zgodovinski časopis. (Online). V Zgodovinskem časopisu, ki je osrednja revija slovenskih zgodovinarjev, so objavljali prav vsi zgodovinarji in zgodovinarke, ki so kaj pomenili ali pa sedaj nekaj pomenijo v slovenskem zgodovinopisju. Zato se skozi posamezne številke Zgodovinskega časopisa, katerega vsebine so lahko dostopne na medmrežju, na svoj način zrcali tudi zgodovina s... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91375E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91375E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Informatica: an international journal of computing and informatics. (Online). Informatica is an international refereed journal with its base in Europe. It publishes papers addressing all issues of interests to computer and informatics professionals and cognitive scientists: from scientific and technical to educational, commercial and industrial. It also publishes critical examinations of existing publications, news about maj... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91418E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91418E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta entomologica Slovenica. (Online). Acta entomologica Slovenica je glasilo Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija in Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Objavlja izvirna znanstvena dela, pregledne članke in ocene knjig s področja entomologije. Izideta po dve številki letno. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91710E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91710E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Kinesiologia slovenica. (Online). Kinesiologia Slovenica (KinSi) is an international journal that stimulates and presents scholarly enquiry in the broad field of physical activity, human movement, sports psychology, exercise, physical education, sport. It brings together contributions from a wide range of disciplines across the natural and social sciences and humanities and occasio... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91753E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91753E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Maska: časopis za scenske umetnosti. (Online). Maska is Europe's oldest professional journal in this field (with interruptions, published since 1920). It fosters high-level critical discourse in the field of performing arts and provides a platform for reflections, confrontations and discussions on contemporary art as well as its local and global contexts. Four double issues of Maska dedicated t... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91775E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91775E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Prispevki za novejso zgodovino. (Online). Revija seznanja javnost z novejšimi raziskavami slovenskega (in tudi tujega) zgodovinopisja s področja zgodovine srednje in jugovzhodne Evrope 19. in 20. stoletja (politična, gospodarska, kulturna in socialna zgodovina). V prvih letih izhajanja je bil poudarek sicer na zgodovini delavskega gibanja, nato pa se je vsebina razširila tudi na druge ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91909E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91909E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Revus: revija za evropsko ustavnost. (Online). Revus covers a wide range of fields encompassing the foundations of our legal cultures but mostly focuses on constitutional theory and philosophy of law. It publishes papers on constitutional courts' law-making and institutional constitutional law of the Council of Europe, the European Union and individual South-East European countries, internation... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91920E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91920E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Materiali in tehnologije. (Online). The journal Materiali in tehnologije/Materials and technology is a scientific journal, devoted to original scientific papers, review papers and professional papers concerned with the areas of fundamental and applied science and technology. Topics of particular interest include metallic materials, inorganic materials, polymers, vacuum technique and ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91925E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z91925E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Sanitarno Inženirstvo. (Online). Sanitarno Inženirstvo / International Journal of Sanitary Engineering Research (IJSER) publishes the latest scientific achievements and results of applied research and professional achievements of scientists and experts in the field of sanitary engineering, public health, medicine, environmental health, ecology, occupational safety and other relat... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z92109E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z92109E&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Likar, Mirana: Glasovi. postmaster@kubon-sagner.de (Likar, Mirana) Izid Miranine knjige je torej dogodek, ki ga z zanimanjem pričakujemo, in tokrat so minila spet tri leta, da smo ga dočakali: njena tretja zbirka zgodb, Glasovi, je tu. Pisateljica nadaljuje s svojo poetiko >običajnih< zgodb, liki so nekakšni sleherniki, v katerih se bralec zlahka prepozna ali pa prepozna koga od svojih znancev, toda obenem so ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=F042099&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=F042099&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 28 Nov 2015 09:20:00 GMT New: Stopar, Ivan: Najlepši slovenski dvorci. postmaster@kubon-sagner.de (Stopar, Ivan) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20310&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20310&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 7 Nov 2015 09:20:00 GMT New: Juvanec, Borut: Kozolec. postmaster@kubon-sagner.de (Juvanec, Borut) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20311&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20311&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 7 Nov 2015 09:20:00 GMT New: Juvanec, Borut: Arhitektura Slovenije 3. postmaster@kubon-sagner.de (Juvanec, Borut) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20312&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20312&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 7 Nov 2015 09:20:00 GMT New: Juvanec, Borut: Arhitektura Slovenije 4. postmaster@kubon-sagner.de (Juvanec, Borut) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20313&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20313&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 7 Nov 2015 09:20:00 GMT New: Juvanec, Borut: Arhitektura Slovenije 5. postmaster@kubon-sagner.de (Juvanec, Borut) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20314&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20314&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 7 Nov 2015 09:20:00 GMT New: Deu, Živa: Arhitektura domov znanih Slovencev: umetnice in umetniki = Architecture of the Homes of Noted Slovenians: Artists of Both Genders. postmaster@kubon-sagner.de (Deu, Živa) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20315&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20315&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 7 Nov 2015 09:20:00 GMT New: Deu, Živa: Arhitektura domov znanih Slovencev: znanstveniki in znanstvenice. postmaster@kubon-sagner.de (Deu, Živa) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20316&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20316&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 7 Nov 2015 09:20:00 GMT New: Bernik, Stane; Vukić, Feđa: Milan Mihelič: arhitektura med stvarnostjo in vizijama. postmaster@kubon-sagner.de (Bernik, Stane; Vukić, Feđa) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20318&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20318&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 7 Nov 2015 09:20:00 GMT New: Županić, Bogo: Ljubljanska inženirska zbornica 1919-44. postmaster@kubon-sagner.de (Županić, Bogo) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20320&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=YU20320&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 7 Nov 2015 09:20:00 GMT New: Štefančič, Marcel: Hitler. Kako je preživel. postmaster@kubon-sagner.de (Štefančič, Marcel) Adolf Hitler je 30. aprila 1945 naredil samomor. Najprej je vzel strup. Potem se je ustrelil. Na koncu pa ga je njegov zvesti pribočnik še polil z bencinom in sežgal. Je Hitler umrl? Marcel Štefančič, jr., magister filozofije, filmski kritik in avtor mnogih, v zadnjih letih odmevnih in dobro sprejetih esejističnih knjig, kot so Zakaj si živ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=F041231&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=F041231&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 24 Oct 2015 09:20:00 GMT New: Reichenberg, Mitja: Poslušajmo filme. postmaster@kubon-sagner.de (Reichenberg, Mitja) Ponovno vračanje k ideji, da se filmi poslušajo in ne le gledajo, že tretjič zaznamuje knjigo Poslušajmo filme. Pri tem nam gre seveda za tisti del glasbene umetnosti, ki je v mnogih akademskih krogih prezrt: za filmsko glasbo. Ujetniki filmskih podob se mnogokrat prepustijo filmu kot velikemu pripovedovalcu fabule, pri tem pa pozabljajo, da j... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=F041232&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=F041232&utm_source=ks21&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 24 Oct 2015 09:20:00 GMT